Byly totiž nové, netknuté a v originálním balení. V podstatě současně v jeden okamžik o ponožky projevily zájem hned dvě státní příspěvkové organizace – Výchovný ústav a dětský domov se školou Kostomlaty pod Milešovkou a Léčebné lázně Kynžvart.

"Zájemci přistoupili na dohodu a tak výchovný ústav získal 96 párů a lázně 97 párů z nabízených vlněných armádních ponožek, mysliveckých vlněných ponožek a zdravotních ponožek bez gumy. Protože jsou ponožky ve výborném stavu, určitě ještě prokáží dobrou službu novým majitelům," uvedl referent úřadu Slavomil Janov.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.