Někde to řeší dokonce tak, že v ulicích slouží i velitel či jeho zástupce.

MATURITA JE KÁMEN ÚRAZU

S nedostatkem lidí začaly městské policie bojovat ve větší míře loni, 1. ledna 2016 totiž skončila sedmiletá lhůta, po kterou si strážníci museli dodělat maturitu. V případě, že tak neučinili, nezbylo jim nic jiného než vrátit odznak a najít si jinou práci.

„Chybí nám dva strážníci z plánovaných osmnácti,“ říká starosta Duchcova Zbyněk Šimbera s tím, že podstav trvá už několik měsíců. Radnice vypsala na pozici strážníka už tři výběrová řízení. „Na první dvě se nepřihlásil nikdo, na třetí jeden zájemce, který ovšem nesplnil požadované podmínky,“ vylíčil Šimbera.

Dohled na bezpečnost v ulicích však podle starosty ohrožena není. „I přes podstav dokážeme obsadit hlídky tak, aby sloužily 24 hodin včetně víkendů a svátků. Když je to nutné, tak slouží i velitel či jeho zástupce,“ dodal Šimbera.

S nedostatkem lidí bojují také v Krupce a Bílině. „Do plného stavu nám schází tři strážníci,“ řekl ředitel krupské městské policie Jiří Petrák.

„Lidé nejsou. Když si k tomu připočtou absence z důvodu dovolených či mateřské, tak máme též podstav,“ poznamenal velitel Městské policie Bílina Petr Kollár.

Radnice se proto snaží zatraktivnit podmínky pro nové uchazeče. „Pokud se nepodaří doplnit stav do listopadu, bude se zastupitelstvo města zabývat tím, jak a čím udělat tuto práci lukrativnější a přilákat tak další zájemce,“ připomněl starosta Šimbera.

RADŠI K HASIČŮM

Městské policie musejí na pracovním trhu bojovat s poměrně velkou konkurencí. Kdo chce totiž sloužit v uniformě a má maturitu, tak dá většinou přednost práci u policie, hasičského sboru či v armádě.

„Při pohovorech od lidí občas slyšíme, že raději půjdou k polici či hasičům, protože tam dostanou různé benefity a výsluhy. S tím se těžko bojuje. Momentálně ale naštěstí máme plný stav,“ říká velitel městské policie v Dubí Tomáš Pykal.

Plný stav mají i v Oseku, kde ale slouží pouze čtyři strážci zákona. „Zájem lidí o místo strážníka u nás zaznamenáváme několikrát do roka. Pokud by to bylo možné, určitě bychom přivítali navýšení počtu strážníků tak, abychom mohli zajistit nepřetržitý provoz. Vše je ale o financích,“ řekl Miloš Fuchs, vrchní strážník osecké městské policie.

Větší zájem o službu u městských policií by u mladých lidí mohl nastat v lednu příštího roku. Zatímco nyní se strážníkem nemůže stát nikdo mladší 21 let, tak podle nového zákona budou moci uniformu obléci už 18letí zájemci. Až do 21 let však nebudou smět nosit zbraň.

Podle oslovených velitelů ovšem novinka velkým přínosem nebude. „Rozhodnutí o možnosti stát se strážníkem už po dovršení 18 let pokládám za krajně nešťastné. Nejen že nemůže nosit zbraň, ale ani řídit vozidlo s právem přednosti v jízdě. Jde tedy o zcela nepoužitelného strážníka. Jsem přesvědčený, že městské policie budou i nadále upřednostňovat zájemce starší 21 let. A to i z důvodu větší psychické vyzrálosti,“ dodal Fuchs.