„Na základě místního šetření ze začátku února uložil zpracování odborných statických posudků. Po jejich posouzení vydá stavební odbor neprodleně rozhodnutí o provedení takových zabezpečovacích prací, které by zabránily dalšímu chátrání stavby,“ píše se na webu města Teplice. Majitel objektu v minulých dnech už některé zabezpečovací práce provedl. Empírové Hadí lázně patří k historicky významným stavbám v Teplicích.