„Na základě místního šetření ze začátku února uložil zpracování odborných statických posudků. Po jejich posouzení vydá stavební odbor neprodleně rozhodnutí o provedení takových zabezpečovacích prací, které by zabránily dalšímu chátrání stavby,“ píše se na webu města Teplice. Majitel objektu v minulých dnech už některé zabezpečovací práce provedl. Empírové Hadí lázně patří k historicky významným stavbám v Teplicích.

Hadí lázně v Teplicích už řadu let chátrají.
Spor o Hadí lázně v Teplicích pokračuje
Hadí lázně v Teplicích už řadu let chátrají.
KOMENTÁŘ Petra Málka: Hadí lázně opravit, ne zbourat!