Konference byla letos v teplickém Beethovenu pořádána již po třiadvacáté. Před oním čtvrtstoletím za její pořádání převzali odpovědnost tehdejší odborní pracovníci – lékaři teplické Okresní hygienické stanice, kteří se touto problematikou již dlouhá léta zabývali. Za tu dobu si teplická vědecká konference získala nebývalou odbornou prestiž mezi medicínskými výživářskými odborníky, a tak se z ní stala jediná odborná vědecká konference v tomto medicínském oboru u nás v České republice. Nejednou se této konference účastnili také mnozí odborníci z okolních zemí. Pravidelně k nám přijíždí se svými odbornými zkušenostmi odborníci ze Slovenska, často bývali našimi hosty také lékaři z Polska, Německa, Rakouska, Švýcarska i jiných zemí.

Tato odborná konference nese od začátku název „Výživa a zdraví“ a odborníci na ní řeší právě aktuální problémy naší výživy a její vliv na stav našeho zdraví. Záštitu nad touto konferencí převzali nejen Město Teplice, ale také hlavní hygienička ČR. Jedním z hlavních řečníků prvního dne se stal primátor Města Teplice Bc. Hynek Hanza. V odborné části konference „Výživa a zdraví 2019“ byla kromě aktuální epidemiologické problematiky také řešena aktuální problematika výživy školních dětí a mladistvých v ČR, které přednášeli odborníci z brněnského pracoviště Státního zdravotního ústavu Praha. Druhým hlavním tématem letošní konference byla problematika vlivů tzv. „Mikrobiomu člověka“ na stav našeho zdraví.

O zdravé výživě opět  diskutovali odborníci v Teplicíc.Zdroj: Eva Helisová, ALWAC, a.s

Stejně jako v minulých letech se v Teplicích na této vědecké konferenci s mezinárodní účastí sešlo cca 150 odborníků, z nich nejeden byl účastníkem každoročním. Ale i ti odborníci, kteří do Teplic přijeli poprvé, budou nepochybně o Teplicích a teplických lázních šířit jejich věhlas dál u nás i v zahraničí. I toto je nepochybně velký význam konference „Výživa a zdraví 2019“.