ČTK o nových letácích informoval mluvčí kraje Zdeněk Rytíř.
Ústecký kraj vydáním letáků reaguje na výsledky měření škodlivin v ovzduší, která ve Velemíně a v dalších obcích provedl ústecký Zdravotní ústav. "Desatero obsahuje doporučení, jak zmírnit či eliminovat negativní dopady na lidský organismus v souvislosti s velmi silným provozem motorových vozidel na objízdných trasách D8," popsal letáky Rytíř.

Výsledky měření zdravotního ústavu zaslal Ústecký kraj již začátkem listopadu ministerstvu dopravy, ministerstvu zdravotnictví a ministerstvu životního prostředí. "Než příslušná ministerstva přijmou a především zrealizují konkrétní a účinná opatření eliminující negativní dopady, připravil Ústecký kraj pro obyvatele informační leták,“ uvedla hejtmanka Jana Vaňhová.

Měření emisí na objízdných trasách D8 od června do srpna letošního roku z části prokázalo porušení limitů čistoty ovzduší. V první polovině srpna byly porušeny limity pro koncentraci prachu, zatímco oxid uhelnatý a oxidy dusíku zůstaly pod limity. Výsledky prý ovlivnily ideální rozptylové podmínky, tedy hlavně větrné a deštivé počasí. Kraj za měření zaplatil Zdravotnickému ústavu asi 400.000 korun.

Přestože na letáku je uvedeno, že v termínu jeho vydání ministerstva na výzvu Ústeckého kraje k řešení situace na náhradních trasách nereagovala, v době jeho doručení do schránek už podle Rytíře ministerstva začala o problémech postižených obcí jednat.

Mezi deseti body, kterými se mají lidé z obcí postižených nadměrnou dopravou řídit, je například pouze krátké větrání v zimních měsících, navíc nejlépe okny odvrácenými od silnice a raději v nočních hodinách, kdy aut jezdí méně. Kraj také doporučuje například nekouřit v uzavřených prostorách a omezit topení v noci. Nevhodný je také delší aktivní pohyb blíž než 500 metrů od silnice, což může být problematické například v Ústí nad Labem-Vaňově. Tam mají hned vedle silnice fotbalové hřiště.

Dostavba dálnice D8 přes České středohoří uvázla na mrtvém bodě kvůli nedostatkům v postupu úředníků a následným žalobám ekologických organizací. V červnu dokonce soudy zrušily územní rozhodnutí o trase dálnice, navíc se zdá, že ministerstvo dopravy stavbu zastaví kvůli rozpočtovým škrtům.

Veškerá doprava od Prahy do podkrušnohorské aglomerace a dál do Saska objíždí chybějící, asi šestnáctikilometrový úsek po obyčejných silnicích. Část vozů jezdí podél Labe, kde kvůli tomu kolabuje doprava, část přes vesnice ve Středohoří. Jen na silnici mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem zahynulo za první pololetí sedm lidí.