Na zbytek nebyly k dispozici peníze, proto musel úřad čekat na jejich přidělení. Financování je již dořešeno. Podobná situace vznikla i v minulém roce, kdy se poprvé začala tato pracovní místa financovat ze dvou zdrojů.

Jak vysvětluje Tomáš Raichl z teplického úřadu práce, míst na VPP již bylo v letošním roce na Teplicku zřízeno 148, z toho u 104 jsou mzdové náklady hrazeny z ESF a u 44 ze státního rozpočtu. „Jedná se hlavně o úklidové práce a údržbu zeleně v obcích a městech. Žádosti o zřízení dalších 116 míst jsou v současné době vyřizovány, zdrojem financování bude většinou opět Evropský sociální fond,“ upřesňuje. V případě, že obce budou chtít zřídit ještě další pracovní příležitosti veřejně prospěšného charakteru, úřad práce má možnost je finančně podpořit. Pokud se tedy v některé obci zjistí, že je potřeba ještě jednoho člověka třeba na starost o zeleň, je možné ještě dodatečně počet doplnit.