Důvodem je, že úřad práce dosud nedostal přiděleny prostředky na financování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2009 z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu. „Jakmile budou peníze k dispozici, budeme se snažit obcím vyjít vstříc v maximální možné míře,“ vysvětluje Tomáš Raichl z teplického úřadu práce. Až tedy bude mít úřad práce k dispozici peníze, vytvoří zbylá místa na veřejně prospěšné práce.

Hostomická starostka Hana Haklová byla překvapena, že i letos se vyskytly problémy s přidělováním pracovníků na veřejně prospěšné práce. Nezbývá jí nic jiného, než čekat.

Opravdu velký význam mají pracovníci na VPP pro obec Bystřany. Ty každoročně mívají až kolem 25 těchto pracovníků a nemohou si je vynachválit. „Zatím máme deset lidí,“ informuje bystřanský místostarosta Antonín Kamenský. Vzpomíná, že již minulý rok nastupovali pracovníci po dvou skupinách. Obci to prý vůbec nevadí, naopak. Teď v zimě zatím stačí deset pracovníků na to, aby zaobstarali údržbu. Navýšení počtu je prý výrazně potřeba až od jara. To začíná růst tráva a je potřeba sekání a vůbec více údržby.

V Bystřanech mají pracovníci na veřejně prospěšné práce již tradici. Obec jejich pomoci využívá opakovaně několik let a za tu dobu jim vytvořila kvalitní zázemí a podmínky pro práci. Mají k dispozici šatny a také moderní přístroje, které jim ulehčují práci. Obec také zajišťuje jejich školení, ošacení a dohled nad nimi. „Je to sice nákladné, ale přínos obrovský. Nevím, co bychom si bez nich počali“ vysvětluje Kamenský. Velká většina pracovníků pochází přímo z Bystřan. Je to výhodu jak pro obec, tak i pro pracovníky samotné. Odpadnou jim totiž náklady na dojíždění. Proto se snaží o opakované umístění ve své obci.