Na podávání připomínek k návrhu měly příslušné instituce 5 pracovních dní, pátek je poslední. Na dubský, proboštovský ani osecký městský úřad však žádné oficiální upozornění a výzva k připomínkování nedorazily. Přitom Krajský úřad Ústeckého kraje byl informován.

Proběhlo setkání zástupců dotčených obcí z ústeckého a Libereckého kraje a všichni jsou proti. Tento krok jim připadá nelogický. Proč vůbec chce ministerstvo pro místní rozvoj, potažmo ministerstvo vnitra stavební úřady rušit? To nikdo pořádně neví. Jiří Veselý, vedoucí stavebního úřadu dubské radnice vysvětluje, že snaha ministerstva je taková, aby stavební úřady byly pouze v obcích s pověřeným obecním úřadem, neboli obcích II. typu. Což Dubí není. Zrušení stavebního úřadu by však podle Veselého mělo negativní dopad nejen na občany, ale také na celkový výkon úřadu, který by tak přešel pod obec vyššího typu. Vysvětlil, že on zajde na nějakou stavbu a trvá to třeba půl hodiny a jde pěšky. Kdyby však musel na stejnou stavbu vyrazit úředník z Teplic, již musí řešit dopravu a bude mu to trvat mnohem déle. Celkově se nedá mluvit, že by tento krok měl vést k ušetření peněz. Zvýší se náklady na dopravu úředníků a také bude nutné přijmout další úředníky, když jim přibyde práce za zrušené stavební odbory. O přesunech rozsáhlé agendy ani nemluvě. „Byl by to opravdu nesystémový krok a všichni se snaží dopídit důvodu,“ říká Veselý.

Možnost zrušení stavebního úřadu se nelíbí ani Jarmile Husákové z odboru výstavby a místního hospodářství oseckého městského úřadu. Vysvětlila, že o tomto plánu nemají žádnou oficiální informaci, ale již o tom slyšela. Zdůraznila, že by to velmi uškodilo především lidem, v místě bydliště by jim zanikla důležitá služba. Osečtí by tak museli jezdit jinam, nejspíš do Duchcova. A to už je problém. V místě bydliště navíc mnohdy využívají známostí a osobních kontaktů. „Lidé mě na ulici kolikrát zastavují a ptají se, jestli je to či ono možné a případně co a jak udělat,“ vysvětluje Husáková. S Jiřím Veselým se shodují, že zrušení stavebních úřadů by vedlo také k nárůstu počtu staveb načerno. Lidé než aby jezdili vše vyřizovat do vzdálenějšího města, tak raději risknou, že jim to třeba projde a na jejich nepovolenou stavbu se nepřijde. „Ovšem projde jim to třeba do doby, než se něco stane,“ upozorňuje Husáková na nebezpečí načerno postavených nekontrolovaných staveb. Veselý dodal, že v dokumentu z ministerstva stojí, že aby se zabránilo stavbám načerno stavbu, mají místní úředníci právo nahlásit „černou“ stavbu příslušnému stavebnímu úřadu. Tedy žalovat na své spoluobčany. Veselý se také brání možnému důvodu rušení, kterým by mohla být nedostatečná kvalifikovanost úředníků nebo špatná práce těchto menších úřadů. V současné době prý je ze zákona možné stavební úřad, který nefunguje, tak jak má, zrušit a jeho funkci přesunout na jinou obec. Stává se to prý však minimálně.

Proboštovská starostka Alenka Antošová neztrácí optimismus. „Jsme v klidu, je to přece zatím jen návrh,“ říká. Souhlasí však s ostatními, že zrušení stavebních úřadů v menších obcích by vůbec nic nevyřešilo a přidělalo spíš problémy. Již jednou prý takový podobný návrh přišel a samozřejmě neprošel. Antošová tak věří, že ke zrušení nedojde. V pátek se zúčastní setkání Svazu měst a obcí, kde se o tomto aktuálním tématu jistě bude diskutovat.

Odpověď Krajského úřadu Ústeckého kraje na otázku, proč neinformoval dotčené obce o návrhu na rušení stavebních odborů:

V pondělí 1.12. byl Ústecký kraj Ministerstvem pro místní rozvoj požádán v termínu do 5.12.2008 o stanovisko k návrhu usnesení vlády k přípravě novely zákona č.183/2006 Sb., tedy nového stavebního zákona. Tímto usnesením má být uloženo místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj postupovat při přípravě novely ve smyslu Ministerstvem pro místní rozvoj v návrhu usnesení předložených výsledných variant řešení 3 vybraných okruhů problémů. Součástí zaslaného materiálu byla "Důvodová zpráva" s výčtem variant včetně příslušného komentáře. Stanovisko za Ústecký kraj se dosud zpracovává, oficiální konečný výstup dosud není znám.

Dle průvodní informace Ministertva pro místní rozvoj nejsou obce u tohoto materiálu připomínkovými místy.

Tisková zpráva ze středečního jednání zástupců dotčených měst a obcí Ústeckého a Libereckého kraje v Kamenickém Šenově

Utajená příprava likvidace menších stavebních úřadů

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje pro obyvatele značné části České republiky expresní novelu stavebního zákona, která by vedla ke zrušení mnoha stavebních úřadů. Ve středu 3. prosince se v Kamenickém Šenově proto sešli starostové a zástupci obcí Libereckého a Ústeckého kraje, aby společně projednali připravovanou novelu zákona a zejména tu část, která má být projednána ve zrychleném řízení.

Ministerstvo pro místní rozvoj zaslalo 1.12. t.r. novelu k připomínkovému řízení, které má být ukončeno do 5.12.08. Navržená novela mj. ruší existenci stavebních úřadů v menších obcích. Doporučovaná varianta A2 doslova uvádí: „Obecnými stavebními úřady na nejnižší úrovni stanovit pověřené obecní úřady, tzn. z ustanovení § 13 odst. 1 stavebního zákona vypustit písm. g) a tomu odpovídajícím způsobem upravit následující odstavec“. Pokud tuto větu přeložíme do češtiny, znamená to v Libereckém kraji zrušení stavebních úřadů v 13 obcích a v Ústeckém kraji v 9 obcích. Tím v Libereckém kraji dojde ke snížení počtu stavebních úřadů o více než jednu třetinu a v Ústeckém kraji o jednu čtvrtinu.

To bude mít podle starostů za následek vzdálení státní správy občanům, zvýšení možnosti rozšíření korupčního prostředí, prodloužení lhůt pro vyřízení žádostí a ve svém důsledku i zhoršení a zpomalení rozvoje a investiční činnosti dotčených a jimi obsluhovaných obcí. Dojde k zániku místní znalosti a tím i k likvidaci výkonu řádné kontroly na úseku stavebního zákona. Návrh novely sice obsahuje nově zavedený institut kontrolní povinnosti pro všechny obce, ale pouze v tomto vágním ustanovení bez jakéhokoliv právního a ekonomického vymezení. Samozřejmě se v této souvislosti velmi ztíží tvorba územních plánů v daných oblastech krajů a to přinese pro další rozvoj obcí nemalé potíže.

Zúčastnění starostové jsou jednomyslně proti rušení stavebních úřadů a navrhují, aby byl nesoulad stavebního zákona se zákonem o pověření obcí řešen novelou zákona č. 314/2002 Sb., kde by obce se stavebními úřady byly doplněny do přílohy č. 1.