V navrženém územním plánu je tzv. Východní varianta obchvatu. Měl by vést okolo kopce Bořeň na východ, překřížit silnici do Loun a napojit se na severu města. Cesta přes Bílinu by se řidičům prodloužila ze tří na osm kilometrů a stát by musel investovat čtyři miliardy korun. Ty ale nemá a Bílina v koncepci ministra Víta Bárty nezískala prioritu, což znamená, že se do roku 2025 ani nezačne s přípravami. Tato varianta, kterou doporučilo Ředitelství silnic a dálnic, má navíc řadu odpůrců. Nelíbí se zahrádkářům, jimž by navrhovaná trasa protla zahrádkářskou kolonii u města. Vadí i obyvatelům paneláků na Pražském sídlišti, kterým by nová silnice vedla pod okny a také ekologům, že by se zničila zachovalá příroda kolem města.

Varianta X

Zastupitel Antonín Majer proto navrhl variantu obchvatu s pracovním názvem Varianta X, která je podstatně levnější i kratší. Představil ji tento týden při veřejné diskusi v Městském divadle v Bílině. Obchvat by měl podle Majera 3 km a rozpočet na něj je 2,5 miliardy korun. „Ze 120 lidí, kteří se veřejné diskuse zúčastnilo, jich 87 Variantu X v hlasování podpořilo, pro Východní variantu bylo pouhých 12 osob,“ informoval radní Michal Mlej.

Varianta X Antonína Majera uvažuje o napojení na současnou I/13 v těch samých místech, jako varianta východního obchvatu, ovšem odklání se vpravo kolem trati a z větší části vede přes průmyslovou zónu, popř. přes území postižené průmyslovou činností. V úrovni bývalého autobusového nádraží uvažuje se zahloubeným tunelem o délce cca 500 metrů s vyústěním za novým tréninkovým hřištěm a následným napojením na silnici I/13. Rozpočet je odhadnut na 2,5 miliardy korun, a to i s ohledem na nutnost realizace raženého tunelu pod části obytné zástavby. Délka této varianty je 3 km.

Východní variantu dosud hájil především starosta Bíliny Josef Horáček. Podle něj by ale vždy některým lidem z města s téměř sedmnácti tisíci obyvatel vadila každá trasa.

Východní obchvat

Východní obchvat je návrh, který se objevil někdy počátkem devadesátých let minulého století a byl již zapracován do územního plánu, jehož platnost právě končí. Od směru příjezdu do Bíliny začíná u bývalé pásovky vedoucí na Radovesickou výsypku a po celé hraně této rekultivované výsypky vede až do úrovně rybníků na Bezovce. Poté se stáčí směrem k poliklinice, kde by mělo být sedmisetmetrové přemostění, vysoké zhruba 26 metrů, přes současný angreštový sad na druhou stranu komunikace směrem na Louny. Zde by také měla být přípojka na lounskou silnici. Od polikliniky dále pokračuje ve směru k Bořni, přes zahrádkářskou kolonii a zhruba 50 metrů od zahrad domů v okálové zástavbě. V blízkosti sídliště Pražské předměstí II. by se následně napojoval na komunikaci I/13. Odhady na realizaci Východní varianty jsou vyčísleny zhruba na 4 miliardy korun. Délka této varianty je 8 km.

„Předložím radě města návrh, abychom Východní variantu vyřadili z územního plánu. Vypadá to, že by to mělo získat podporu i od zastupitelů,“ řekl radní Michal Mlej . Současně bude navrhovat, aby si město na kratší trasu nechalo zpracovat studii a začalo jednat s ŘSD o dřívějším termínu stavby.(ot, čtk)