Zastupitelé se totiž minulý týden na svém zasedání podrobněji seznámili se studií na obchvat, tzv. Variantou X. A právě osm miliard by byla současná odhadovaná cena na tento obchvat s tunelem. Deník měl možnost do studie nahlédnout.

Jenže peníze nejsou, takže kamiony budou zatím dále jezdit po stávající silnici přímo přes město. Podle posledního sčítání dopravy z roku 2010 projede denně v jednom směru Bílinou až tři tisíce kamionů.

O obchvatu města se začalo hovořit v Bílině už v devadesátých letech. Existuje hodně variant. Nejreálnější by mohly být z toho dvě.

Východní obchvat je návrh, který se jako první objevil právě někdy počátkem devadesátých let minulého století. Od směru příjezdu do Bíliny začíná u bývalé pásovky vedoucí na Radovesickou výsypku a po celé hraně této rekultivované výsypky vede až do úrovně rybníků na Bezovce. Poté se stáčí směrem k poliklinice, kde by mělo být sedmisetmetrové přemostění, vysoké zhruba 26 metrů, přes současný angreštový sad na druhou stranu komunikace směrem na Louny. Zde by také měla být přípojka na lounskou silnici. Od polikliniky dále pokračuje ve směru k Bořni, přes zahrádkářskou kolonii a zhruba 50 metrů od zahrad domů v okálové zástavbě. V blízkosti sídliště Pražské předměstí II. by se následně napojoval na komunikaci I/13. Odhady na realizaci východní varianty jsou vyčísleny zhruba na 4 miliardy korun. Délka této varianty je přibližně 8 km.

Varianta X, se kterou přišel zastupitel Antonín Majer, uvažuje o napojení na současnou I/13 v těch samých místech, jako varianta východního obchvatu, ovšem odklání se vpravo kolem trati a z větší části vede přes průmyslovou zónu, popř. přes území postižené průmyslovou činností. V úrovni bývalého autobusového nádraží uvažuje se zahloubeným tunelem o délce cca 500 metrů s vyústěním za novým tréninkovým hřištěm a následným napojením na silnici I/13. Tato varianta by vyšla podle aktuální studie na 7,5 miliardy. Délka této varianty je 3 km.