Ta dokázala s týmem spolupracovníků uskutečnit svoji vizi a faru v dezolátním stavu, na kterou kdysi komunisté vypsali demoliční výměr, a která má statut kulturní památky, proměnit v historický skvost. „Památkáři trvali na tom, abychom, počínaje ranou gotikou, zachovali všechny stavební prvky, což byl nejtěžší úkol celé rekonstrukce,“ zdůraznil Petr Vízner, jenž vykonával stavební dozor.
Nyní objekt skrývá malou galerii, salónek pro oficiální i přátelská setkání, v místnostech, které kdysi obývala farská hospodyně, bude na přechodnou dobu sídlit místní knihovna a pamatováno je i na prostory pro schůzky seniorů. Zvláštní pozornost si zaslouží sklepení, které by Světeckým mohl závidět mnohý moravský vinař. Celým objektem prostupuje zvláštní genius loci a propůjčuje mu neopakovatelné kouzlo.
„První výtvarník, kterého jsme na faře vystavili, je Miroslav Houra. Kdysi ve Světci učil a na svých obrazech zachytil krajinu poznamenanou důlní činností,“ pochlubila se starostka.
Vybavení interiérů navrhoval výtvarník Martin Tomášek. Starostové se obdivovali dvěma originálně pojatým lustrům, které českobrodští skláři vyrobili podle Tomáškovy předlohy.
„V průběhu první etapy rekonstrukce proběhla pouze výměna oken. Následovalo zpracování projektu, při kterém jsme se dostali do křížku s památkáři. Původní projekt jsme měli hotový za pět měsíců, ale s památkáři jsme ho konzultovali a měnili dva roky,“ vzpomněl Vízner. Upozornil například na precizně zrestaurovanou dlažbu v chodbách. Výroby chybějících dlaždic se zhostil jediný český řemeslník, který to ještě umí. „Museli jsme zachovat i původní dřevěné podlahy, veškeré kování na oknech a například i původní vápenné venkovní a vnitřní omítky provedené tradičním způsobem.“
Fara ve Světci obec v říjnu 2001 koupila od církve římskokatolické za 900 tisíc korun. Rekonstrukce přišla na 13,5 milionů korun. Obec využila krajské dotace 346 tisíc korun z Programu na záchranu kulturních památek Ústeckého kraje a 4,345 miliony z Ministerstva pro místní rozvoj. Rovněž sponzorský dar ČEZ 2 miliony korun byl vázán na opravu fary.