Galerie nahradí stávající Prior a bude zasahovat až do Merkuru.
Fontána bude komplexem, který vystřídá stávající ruinu v rohu náměstí, což měl být hotel, a naváže na budovy městskému úřadu.
O obou těchto rekonstrukcích jsme vloni psali opakovaně v Deníku.

Zástupci obou investorů nám nyní potvrdili, že zájem o výstavbu trvá, dokončuje se projektová dokumentace a vše se připravuje k získání stavebního povolení.

Jaroslav Třešňák za Fontánu řekl, že by se rozhodně letos mohli Tepličané dočkat hlavně srovnání se zemí onoho ohyzdného rohového objektu u kruhového objezdu na náměstí.

Navazovat budou další stavební práce.
Podobně u Galerie se vše připravuje ke stavebnímu ruchu.
V obou nových obchodních centrech budou garážová parkoviště. Fontána navíc nabídne byty s terasou. (pem)