Zatímco o zámek a kostel se jejich majitelé starali, opuštěný statek postupně chátral.

Objekt, jehož většina budov byla nenávratně poničena, zakoupila v roce 2006 obec, která musela nejprve objekt vyklidit a odstranit staticky narušené budovy. Ze statku tak zůstaly pouze kravín s teletníkem, budova správce a stodola.

Na nově vzniklém prostranství se obec rozhodla vybudovat nové centrum, jehož součástí by měla být knihovna, malé muzeum, dům služeb s byty pro seniory, startovací byty pro mladé rodiny a samozřejmě také nové náměstí, které by umožňovalo pořádání kulturních akcí, setkávání občanů a také odpočinek v příjemném prostředí.

Tento záměr začala obec realizovat v roce 2010. Nejprve byla zpracována projektová dokumentace. V letech 2013-4 proběhly všechny přípravné práce, které připravily podmínky pro stavbu. Součástí těchto prací byl záchranný archeologický průzkum, jehož výsledkem bylo zjištění, že lidé žijí na území obce již více jak 4000 let.

Logicky se tak nabídl název pro projekt, který se začal realizovat „Revitalizace historického centra obce Kostomlaty". Vzhledem k tomu, že celý projekt bude stát více jak 100 milionů korun, začala obec v roce 2014 realizovat s finanční podporou EU pouze první etapu projektu. V rámci této etapy měly být vybudovány veškeré inženýrské sítě a na základě projektu firmy SUDOP Project a.s., Plzeň také nové náměstí s multifunkční plochou pro pořádání kulturních a dalších akcí.

Obec zažádala o dotaci z ROP NUTS2 Severozápad a v únoru 2015 začala s vlastní stavbou. Vzhledem k tomu, že stavební práce musely být dokončeny v září 2015, měla stavební firma velmi těžkou úlohu. Revitalizace téměř 10 000m2 plochy bývalého zámeckého statku se jí však zdařila. Obec tak získala za 14 mil. Kč ( z toho více jak 60% tvořila dotace EU) velice pěkné náměstí a navíc si vytvořila podmínky pro další aktivity v tomto prostoru. V současné době se zpracovává například prováděcí projektová dokumentace pro přestavbu bývalého teletníku na obecní knihovnu a muzeum.

Nové náměstí bylo slavnostně otevřeno v listopadu opravdu stylově. S ohledem na název „Revitalizace historického centra obce" bylo zahájení pojato jako středověký bazar, na kterém nechyběla středověká krčma, výroba košíků, keramiky, prodej domácího pečiva, medu atd. K poslechu a tanci hrála skupina Musica Canora a zazněly zde také písně z muzikálu Jakoubek.