Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) našel v tendru s cenou přes osm milionů korun několik chyb. Rozhodnutí je pravomocné, obec se proti němu neodvolala. ČTK to zjistila z webu ÚOHS.

Úřadu především vadilo, že obec v zadávací dokumentaci nestanovila způsob hodnocení nabídek podle jednotlivých hodnotících kritérií. Podle ÚOHS byl postup obce netransparentní.

Uchazeči si tak nemohli utvořit jasnou představu, jakým způsobem budou jejich nabídky hodnoceny.
Nedostatečné vymezení hodnotících kritérií a způsob posouzení nabídek dále úřadu znemožnil přezkoumat, zda komise hodnotila nabídky firem objektivně a neporušila zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.
V tendru byly také další chyby. Obec oznámení o výběru vítěze soutěže odeslala pouze některým firmám. Tím porušila zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Antimonopolní úřad se začal případem zabývat na základě podnětu policie. Tendr vyhrála teplická společnost Severočeské vodovody a kanalizace. Obci Modlany hrozila sankce až do 432.000 Kč. ÚOHS zvolil preventivní sankci. (čtk)