K této částce je nutné ještě přičíst daň z nabytí nemovitosti, která v tomto případě činí 600 tisíc. „Majitelka doložila stavebnímu úřadu v Bílině kolaudaci z roku 1993 a v brzké době je reálná kolaudace objektu Azylového zařízení na objekt k bydlení. Tím bude umožněno provozování areálu jako ubytovny, což s sebou nese mnoho negativních dopadů," řekla starostka Hrobčic Jana Syslová a dodala: „Těmi dopad jsou například: vznik vyloučené lokality, zvýšení drobné kriminality a násilné trestné činnosti, zvýšení nezaměstnanosti."

Někteří obyvatelé z obcí kolem areálu poukazují na fakt, že dění v bývalém utečeneckém táboře negativně ovlivňuje cenu jejich nemovitostí.

Starostka Syslová má i obavy ze vzniku sociálních nepokojů a extremismu.

„Napětí mezi občany eskaluje a hrozí zde extremismus," nechala se už dříve slyšet Jana Syslová.

Obec Hrobčice chce od svých občanů mimo jiné vědět, jestli je koupě dobrý nápad či nikoliv.

Anketa, kterou pro tyto účely vedení Hrobčic připravilo, skončí 15. března. Sběrných míst kam můžou lidi hodit svůj anketní lístek je devět. (najdete je na webu obce Hrobčice)

„Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby areál obec Hrobčice odkoupila, ale je to pouze jejich rozhodnutí a jejich občanů. Naše obec bohužel nedisponuje takovými finančními prostředky, abychom ho sami odkoupili," sdělila Jitka Nová starostka Měrunic, na jejichž katastru se areál nachází.(kos)