Nová Guinea je největším tropickým ostrovem na světě. Je domovem mnoha jedinečných druhů živočichů a posledním místem na Zemi, kde se vyskytuje větší množství vědě dosud neznámých druhů raků.

Vápencové skalní útvary ukrývají velké množství jeskyní. Mnohé jsou zatopené nebo jimi protékají ponorné řeky. Proč by nemohli jeskynní raci kromě Severní Ameriky žít i na Nové Guineji?

„Objevit je, to byl zcela konkrétní cíl expedice českých přírodovědců, která směřovala do západní, indonéské části ostrova,“ říká koordinátor Café Nobel Frederik Velinský. Expedice se uskutečnila v srpnu roku 2017 a byla neobyčejně úspěšná – jeskynní raci byli v novoguinejských jeskyních skutečně objeveni.

„Jejich tělo ztratilo téměř veškerou pigmentaci,“ prozrazuje účastník expedice Jiří Patoka z České zemědělské univerzity v Praze.

„Základní zbarvení je okrové. Pro jeskynní druhy jsou typické zakrnělé oči; naši raci nebyli výjimkou. Největší jedinec, kterého jsme objevili, byl samec o celkové délce těla 14 centimetrů. Populace je evidentně ustálená a prosperující – podařilo se nám chytit 32 dospělých raků,“ dodává Patoka. Pro nový druh raka byl uznán latinský název Cherax acherontis, česky rak nažloutlý.

Vyprávění zoologa Jiřího Patoky o jeho novoguinejské cestě uslyšíte v sále teplického planetária od 18 hodin.

Expedice českých vědců na Novou Guineu.