V Bílině se nová silnice napojí Radovesickou ulicí na náměstíčku u kasáren. Na druhém konci přímé propojky motoristy do obce Kostomlaty přivede rovněž Radovesická ulice.

ZANIKLÉ VESNICE

V případě silnice ale nepůjde o žádnou novinku. V sedmdesátých letech se tudy normálně jezdilo. Ještě před tím, než do této části Bílinska na úložiště začala putovat po dopravníku skrývka z nedalekých povrchových dolů, a než zanikly zdejší vísky Lyskovice, Chotovenka, Hetov, Dřínek a Radovesice.

Propojka z Bíliny do Kostomlat je těsně před dokončením. Přestože se po ní ještě nejezdí, je jasné, že bude přínosem především pro místní obyvatele. „Jezdím často směrem na Kostomlaty, takže novou cestu vítám. Takto musím zatím přes Hostomice a Světec, a to je docela objížďka," komentuje chystanou dopravní změnu na Bílinsku řidič dopravní firmy Luděk Příbor.

Nová přibližně šestikilometrová přímá silnice z Bíliny do Kostomlat zkrátí motoristům cestu oproti stávajícímu směru přes Hostomice o polovinu. První auta by se zde mohla projet letos v létě.

Silnice přes zrekultivovanou výsypku je už prakticky hotová. V Bílině teď ještě musí vyřešit problém napojení na stávající dopravní síť. Původní záměr napojení do sídliště na Chlumu, konkrétně na Litoměřickou ulici, se ukázal jako ne příliš reálný. „Stávající možné napojení v lokalitě ul. Litoměřická nelze akceptovat kvůli nevyhovujícím parametrům komunikace pro obousměrný provoz," říká Zuzana Bařtipánová, místostarostka Bíliny.

MÍSTNÍ JSOU PROTI

Úpravy by byly finančně náročné, je zde nová lipová alej, a již také nové osvětlení, což by se muselo předělat. Proti jsou i místní.

Předpokládané zvýšení dopravy se navíc nelíbí lidem z nedalekých domů. „Sepsali kvůli tomu petici, ve které po nás požadují, aby v této lokalitě města k napojení nedošlo. A to z důvodu dobré pohody bydlení," tlumočila místostarostka zastupitelům, když se tento čtvrtek zástupci města novou silnicí zabývali.

Silnice tak podle nového plánu plynule naváže na již stávající bílinskou ulici Radovesická, která vyústí na náměstíčku u kasáren a hospody U Vraha. Trasa kousek povede po obslužné cestě, kterou využívaly pro svou dopravu pouze Severočeské doly. Vedení města se s nimi dohodlo, že právě tento úsek od stávajících garáží až po náměstíčko ale převezme do svého vlastnictví. A také nechá opravit. Teď tu pouze přibude dopravní značení, aby mohla být silnice schválená pro veřejnou dopravu.

Na nutnost opravy povrchu stávajícího napojení poukázal v diskuzi na čtvrtečním zastupitelstvu zastupitel Pavel Prchal. „Bude se tam něco dělat a kdy?" Ptal se konkrétně vedení města. Místostarostka Bařtipánová na to reagovala slovy, že zatím z hlediska provozu půjde o dočasný stav. „Budeme usilovat o rekonstrukci této, posléze již naší části stávající komunikace a to z dotací. Především z 15 ekomiliard," uvedla.

Silnice se po ukončení provozu výsypky a následné rekultivace vrátí na své původní místo. Domy z pětice vesniček už nikoliv. „Pamatuji si to už jen z vyprávění od dědy. Nikdy jsem v této lokalitě nebyl. Bydlím na druhé straně Bíliny. Není to ale jediné místo, které muselo ustoupit dolům," řekl Deníku Miloš Lounský.

Radovesice byly zbourány roku 1971. Od té doby zde byla až do roku 2003 ukládána vytěžená zemina z blízkých bílinských dolů. Radovesická výsypka byla největší svého druhu ve střední Evropě. Uloženo bylo přes půl miliardy kubíků zemin z dolů.