Vstup bude povolen pěším i cyklistům a to jen po vyznačené trase na mapě, která je umístěna na vstupních branách obory. Konkrétně se jedná o asfaltovou komunikaci mezi Šumenským údolím a Zámeckou křižovatkou. Obora bude otevřena vždy od 10 do 15 hodin. Návštěvníci musí dodržovat návštěvní řád a to jak z důvodu vlastní bezpečnosti, tak i kvůli klidu chované zvěře.

Spory o přístup do obory se táhnou už delší dobu. V minulosti měli turisté a cyklisté možnost oborou procházet či projíždět alespoň o prázdninách. Poté, co Lesy ČR před třemi roky oboru pronajali soukromému nájemci, uzavřely se její brány úplně. Jako hlavní důvod bylo uvedeno nevhodné chování návštěvníků, kteří údajně vytvářeli nepořádek a rušili zvěř. V oboře se vyskytuje i vzácný tetřívek obecný. Svou roli v tom sehrálo i přání nového nájemce, který nechtěl pouštět lidi na oplocené území.

Proti rozhodnutí se zvedla velká nevole místních obyvatel i politiků přilehlých obcí. Vznikla petice s několika tisíci podpisy, starostové Litvínova a Meziboří se setkali s představiteli Lesů ČR na společné jednání. Ke změně stanoviska ovšem nedošlo, veřejnost se tedy do obory má možnost podívat jen omezeně v určené dny otevřených dveří.

Jako určitá kompenzace by měla sloužit plánovaná naučná stezka pro pěstí i cyklisty, která bude postavená v bezprostřední blízkosti obory v následujících letech. Stezka by mimo jiné měla také usnadňovat přístup na nejvyšší horu okresu Loučnou (956 metrů).