Zástupci pěti volebních subjektů (KSČM, Zdravá Krupka, Věci veřejné, SPOZ a DSSS), kteří kandidovali v říjnu v komunálních volbách do zastupitelstva v Krupce a nesouhlasili se způsobem, jakým byly získávány hlasy pro volební subjekt ČSNS-NK Šance pro město (lídr místostarosta Krupky), podali v minulých dnech v zákonem dané lhůtě stížnost k Ústavnímu soudu na usnesení krajského soudu.

Ten zrušil hlasování pouze ve třech okrscích, a to kvůli organizovanému „svážení“ voličů, a nikoli kvůli kupování hlasů. Uznal sice, že by se řada nepřizpůsobivých obyvatel vůbec voleb nezúčastnila, kdyby nedostala zaplaceno a nebyla k volebním místnostem odvezena, ale kupování hlasů nejen u voličů z daných tří okrsků nepovažoval za závažný volební delikt, narušující volnou soutěž volebních subjektů garantovanou Listinou základních práv a svobod. „Proto se navrhovatelé rozhodli podat v této věci ústavní stížnost,“ konstatuje Miloslava Bačová.
Vzhledem k svátkům nebude v časových možnostech soudu rozhodnout v dané věci do 8. ledna, na kdy bylo stanoveno opakované hlasování ve třech okrscích. Stěžovatelé proto po konzultaci se zastupujícím právníkem podali i návrh na odklad vykonatelnosti opakování hlasování do rozhodnutí Ústavního soudu.

„V případě rozhodnutí o neplatnosti hlasování ve všech okrscích by nebylo rozumné vynakládat finanční prostředky na dvojí hlasování. Nepříjemné by to bylo i pro voliče z daných tří okrsků (5, 8 a 9), kteří by šli k volbám celkem třikrát,“ uvádí M. Bačová. (re, mba)