Obec Novosedlice se nachází v Ústeckém kraji, konkrétně v okrese Teplice.  Má přibližně 2 200 obyvatel. Podle záznamů z historie existuje bájná zmínka souvisící s dvorcem Novosedským už z roku 1126. Od té doby se ves rozvíjela na pravém boku potoka Bystřice.

Zdroj: Deník

Roku 1384 se objevuje první zmínka o starém kostele sv. Valentina, o dnešním kostele postaveném panským stavitelem Christianem Lagrerem z Teplic je zmínka až okolo roku 1710.