Mírové náměstí je v Bílině historickým centrem města. Proto mu radnice věnuje oprávněně svoji pozornost. Vše je ale odvislé od financí. Město hodlá využívat dotace. Po loňské opravě Mariánského sloupu, který je vzpomínkou na dobu moru,
teď přišla na řadu kašna.

Na jaře si ji po dobrých zkušenostech s renovací zmíněného morového sloupu odvezl akademický ústav do Prahy. Kašna je přibližně stejně stará jako morový sloup a i její renovace byla velmi úspěšná.

Po jarním provizorním odstranění monumentu pocházejícího z roku 1682, se na náměstí v „uvolněném“ místě usadili archeologové.
Ti si zde naplánovali plošný archeologický výzkum, který umožní dát věci do souvislostí a udělat si ucelenou představu, jak to tu vypadalo.
Investorem výzkumu stejně jako restaurování kašny bylo město Bílina.

Archeologové se už těší zejména na to, až v Bílině začně dlouho plánovaná revitalizace celého náměstí.
Centrum v Bílině si ale musí ještě na svou rekonstrukci počkat. Projekt je hotový, čeká se jen na vhodný dotační titul. Dá se totiž předpokládat, že rekonstrukci zbrzdí právě archeologické práce. „Dotační titul musí být dostatečně „pružný“, aby počítal i s případným zdržením stavby z důvodu archeologického výzkumu. Tedy mělo by jít o dotační titul na delší dobu,“ říká starosta Josef Horáček.
Původní historická dlažba na tomto náměstí je o osmdesát centimetrů níž, než ta stávající. A vše, co je pod 80 centimetrů, se musí předat archeologům k průzkumu.

K náměstí patří také historický skvost, kostel sv. Petra a Pavla v Bílině, který je zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. Věž kostela skrývá další monumentální prvek, zvon. Jeho doba vzniku se datuje rokem 1573. Na Teplicku patří k největším a v republice k nejvzácnějším.