Z poškozeného obalu barelu na korbě vozu začal po nehodě unikat kysličník siřičitý do ovzduší.

Pro těžce zraněného řidiče proto museli zasahující hasiči jít ve speciálním protichemickém obleku a v dýchací masce.

Naštěstí šlo ale jen o taktické cvičení profesionálních hasičů z Bíliny a podniku Doly Bílina.

Hasiči vedle zásahu u zraněného řidiče a likvidace nebezpečné látky z poškozeného barelu museli postavit i dekontaminační pracoviště, ve kterém poté dekontaminovali jak řidiče, tak i nářadí a zasahující protichemický oblek.

Cvičení mělo za cíl zkoordinovat obě zasahující jednotky a naučit hasiče správně pracovat v rizikovém prostředí po úniku nebezpečných látek.