Zámecká zahrada je přírodní park založený před 400 roky v sousedství teplického zámku. Rozsáhlý areál se staletými stromy je protkaný sítí přírodních i vyasfaltovaných cest. Součástí areálu jsou Horní a Dolní rybník. Vedení Teplic nedávno rozhodlo, že nechá v parku zkulturnit prostor u Labutího domku. Vybuduje tam vyhlídkové molo do vody. Nástupiště do lodiček zůstane na stávajícím místě, u dětského hřiště s pavilonem opiček. Labutí domek je pavilonem postaveným na břehu horního rybníka v teplické Zámecké zahradě. Stavba je kulturní památkou chráněnou státem.