Slavnosti se konaly v prostoru zbořeniště kostela. O kousek dál byly pro děti kolotoče. Největší zájem byl o velký stan, kde bylo možné hledat útočiště před slunečními paprsky a v blízkosti občerstvení. Pořadatel přizval na slavnosti do Hrobu také kromě divadelníků stánkaře. Takže návštěvníci mohli vidět práci řezbáře nebo si vybrat něco u košíkáře.

Vše v Hrobu odstartoval průvod městem, který vedl král se svým šaškem. Programem provázel Jirka Balda. Podívejte se na fotogalerii.
Staré hornické městečko Hrob na úpatí Krušných hor se může pyšnit dlouhou a pestrou historií.

V roce 1617 zde pak byl vypálen a zbořen protestantský kostel. Tato událost „posloužila“ českým protestantským stavům jako argument k zahájení povstání. I takto se tedy dá chápat vztah k historickým trhům v tomto termínu. Hrob se tak nepřímo stal roznětkou třicetileté války. Evangelíci postavili v roce 1901 nový kostel, ale na jiném místě, než byl ten původní vypálený.