Právě k tomuto závěru dospěli archeologové, kteří v Kostomlatech provádějí archeologický průzkum.
Že by právě na tomto svahu mohli objevit stopy pravěku příliš neočekávali. Na místo stavby se dostali v době, kdy byl už strhnutý drn, skrývkové práce poté již dozorovali. Průzkum se provádí v místech zhruba 20 metrů široké páteřní komunikace.

„ Objevili jsme přes sto objektů. U třetiny z nich zatím nevíme, zda je vytvořil člověk, nebo příroda. To musí posoudit na základě geologického výzkumu Miroslav Radoň z Regionálního muzea v Teplicích, které výzkum provádí. Zbylých sedmdesát by mohla být dna zahloubených objektů do podloží. Nedokážeme určit jejich původní funkci, ale šlo zřejmě o odpadní jámy,“ vysvětlil archeolog Aleš Káčerik ze společnosti ArcheoBohemia, pod jehož vedením archeologové výzkum provádějí.

K nejzajímavějším nálezům patří objekt, který sloužil jako pec. Archeologové našli bloky mazanice ze zhroucené klenby pece a také dva střepy z doby laténské, z nichž je zřejmé, že se zde Keltové zřejmě zabývali výrobou keramiky.V místech, kde byl prováděn výkop pro kanalizaci, narazili archeologové na pozůstatek zřejmě zahloubené chaty včetně jamek.

„Průzkum by měl být dokončen do poloviny dubna. Je tu ale jílovité podloží a když zaprší, voda se nevsakuje a průzkum komplikuje,“ rozloučil se s námi Aleš Káčerik a šel se věnovat školákům, kteří přišli na exkurzi.

TEPLICKÝ DENÍK JE NA FACEBOOKU - STAŇTE SE JEHO FANOUŠKEM ZDE!!!