Akci zahájil pěvecký dětský sbor Pouta ze Základní školy Maršovská v Teplicích, následovaly projevy několika řečníků a předávání pamětních medailí 2. stupně Československé obce legionářské. Tu si odnesla Judita Augustová a Petr Beneš. Československá obec legionářská je nepolitický, neziskový a obecně prospěšný spolek, sdružující veterány československého zahraničního a domácího odboje z doby 2. světové války, válečné veterány armády České republiky, jejich rodinné příslušníky, pozůstalé a všechny příznivce, kteří chtějí být aktivními členy ČsOL a chtějí přispívat k rozvoji a plnění jejího poslání.