„Školní policejní středisko Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje úzce spolupracuje v oblasti zdravovědy právě se specialisty Armády ČR. Instruktoři ŠPS Teplice se od září 2009 zúčastňují praktických cvičení Armády ČR se zaměřením na poskytování první pomoci v náročných podmínkách s důrazem na život zachraňující úkony,“ říká Vít Pech, vedoucí ŠPS.

Cílem prezentace, která proběhla včera v prostorách střediska, bylo předvedení vybraných postupů záchrany v krizových situacích armádou a efektivního využití pro civilní a policejní účely.

Dále šlo o předvedení používaného materiálu a dalších prostředků při této záchraně, které by bylo možno zavést do standardního vybavení pro Polici ČR. Prezentace byla určena pro vedoucí policisty a pracovníky Krajských ředitelství policie Ústeckého a Libereckého kraje, Odboru vzdělávání Policejního prezidia, Vyšších a středních policejních škol, Školních policejních středisek, vedoucích ZJ, lektory zdravovědy a dále i pro další zájemce z řad policistů a zaměstnanců Policie ČR.

V prostorách střediska v Teplicích proběhla po teoretické školící a seznamovací části praktická modelová situace přímo v terénu. Šlo o zásah při honičce pachatelů v autě. Ti měli nehodu a byli zraněni. Došlo také na postřelení policisty.
Policisté zasahovali z hlediska zdravovědy než dorazí lékařská pomoc. Bylo potřeba skloubit zásah po policejní lince (zatčení a hlídání pachatelů) s první pomocí. Následoval rozbor celé situace.