Žlutá, oranžová a modrá barva na stěnách, květiny ve vázách, důraz kladený na pohodlí a soukromí a především ochotný, příjemný a usměvavý personál. Vůbec se nedivím, že nabídku přijít sem školy vítají a učitelé se sami hlásí, že by sem se svými žáky z osmých a devátých tříd na přednášku a prohlídku rádi přišli.

„Jsme nové zařízení, od září loňského roku nabízíme specializovanou ambulantní péči zaměřenou na gynekologii a porodnictví a provádění postupů a metod asistované reprodukce. Proto máme zatím ještě časový prostor na to, co nikdo nedělá. Informovat mladé lidi kolem patnácti let věku, než začnou žít sexuálním životem o všem, s čím se mohou setkat, o zdravotních rizicích, antikoncepci, důležitosti očkování, ale i o neplodnosti, která je problém stále většího počtu párů a možnostech léčby, které už dnešní medicína nabízí. Ukážeme dívkám, že přijít do gynekologické ambulance není žádný stresující zážitek, že se mohou bez ostychu zeptat na všechno, co je zajímá a doktor Schmitz, který je naším vedoucím lékařem, jim všechno rád vysvětlí a ukáže,“ popsal nám důvod, proč začali přednášky pro školy dělat, ředitel kliniky Lubor Bican.

V době naší návštěvy tu byli právě žáci 8. a 9. třídy ze zŠ Nové Lázně s paní učitelkou Polijakovou. Se zaujetím poslouchali výklad MUDr. Schmitze a o otázky z jejich strany rozhodně nebyla nouze. Na tu moji, zda se dozvěděli něco nového, mi děvčata i kluci téměř sborově řekli, že nové a zajímavé pro ně bylo všechno. Z přednášky byli nadšení a to je čekala ještě prohlídka celého zařízení. Jediné, kam se podívat, stejně jako my nemohli, je laboratoř. Tady kraluje embryolog Miloš Vater a prostředí musí zůstat stoprocentně sterilní. Právě zde dochází ke splynutí spermie a vajíčka v případě, že se rodičům nedaří počít potomka přirozenou cestou.
Na školáky teď čekají vytoužené prázdniny. Po nich ale bude Stellart, jak nám řekl ředitel Bican, ve spolupráci se školami pokračovat.