Speciální pořádková jednotka vznikla v květnu 2012 a v současnosti je v ní 85 policistů.

Příslušníci SPJ jsou připravováni mimo jiné na plnění celé řady speciálních úkolů při mimořádných událostech, živelních pohromách, průmyslových haváriích, pátráních po osobách v ohrožení života apod. Proto uchazeči procházejí opravdu důkladným „sítem".