Předtančení proběhlo ve stylu varieté. Šerpu dostali studenti 8. AG, kde je třídní učitelkou Eva Talacová a 4. AP, kterou vede  učitelka Hana Kutáková.