Stánky s občerstvením doplnily v zámeckém parku kolotočářské atrakce. Na malém fotbalovém hřišti vyrostlo podium pro hudební doprovodný program. Kromě komerčních hostů v podobě Maxíků a nebo třeba zpěvačky Heidy Janků vystoupily duchcovské mažoretky a byl připraven také soutěžní program pro děti.