Dříve obcí procházela vytížená státní silnice číslo 8, známá jako mezinárodní silnice E55. Byla místem častých a mnohdy i těžkých dopravních nehod. Po vybudování obchvatu, který odklonil dopravu z centra obce, se situaci zlepšila. V současné době spadají pod správu obce také části Lelov a Černčice.

Lehce z historie: První písemná zmínka pochází z roku 1400, nicméně archeologové na území Žalan objevili hodně předmětů z let 700-400 př.n.l. z mladší doby kamenné a slovanské pohřebiště z 10.-11. století. Po první světové válce zde žila i velká komunita uprchlických ortodoxních Židů.

K dominantám na náměstí v Žalanech patří Kaple sv. Fabiána a Šebestiána. Byla postavena okolo roku 1800. Na protáhlém půdorysu stojí jednolodní stavba se sedlovou střechou. Hlavní průčelí přechází do hranolové zvonice.

V obci žije přibližně 500 obyvatel, což jsou údaje z roku 2019. Po letošním sčítání by se měl tento počet zvětšit. V obci vyrostla řada nových domků. Starostou obce je Jindřich Mouka.