Na rekonstrukční práce ve Spojenecké ulici v Teplicích navázaly práce na kanalizaci v sousední Nákladní ulici. Ta byla včera v části u křižovatky u Intersparu až po křižovatku Úprkova uzavřena.

S určitým omezením je Spojenecká ulice od včera již obousměrně průjezdná. Pozor si tedy musíte dát v případě Nákladní. Včera si značek na příjezdu nevšimli někteří řidiči kamionů a museli se s těžkými vozidly v Nákladní ulici složitě otáčet u závory se značkou „zákaz vjezdu“. Průjezd stavbou jim byl kvůli započaté práci již znemožněn.

Výkopové práce si Nákladní ulice v Teplicích vyžádala kvůli technickému stavu potrubí.

Jedná se o souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Nákladní, která navazuje na Spojeneckou v celkovém finančním objemu téměř 5,9 milionů korun (bez DPH).

„Stávající kanalizace v Nákladní je po letech již v nevyhovujícím stavu, potrubí je silně zkorodované. V důsledku netěsných spojů i zrušených přípojek je kanalizací na ČOV odváděno velké množství balastních vod,“ uvedla mluvčí.

Podobně tomu bylo ve Spojenecké ulici, kde již bylo potrubí vyměněno.

„V době dešťů zde docházelo také ke vzdouvání vod kanalizací a k vyplavování objektů v Nákladní ulici. Cílem probíhající rekonstrukce kanalizace je oddělit balastní vody od splaškových a zaústit je do příslušných kanalizačních stok,“ upřesnila Dagmar Haltmarová.

Motoristé si musejí dávat pozor na změny také v Trnovanech (fotky z této stavby jsou také ve fotogalerii). Probíhá zde rekonstrukce křižovatky kvůli výstavbě nového obchodního centra. Již zde zmizel vyvýšený přechod, aby ho nahradil klasický přechod s ostrůvkem. Už jsme o tom psali.

Křižovatka bude zachována jako světelná. Bude zde také výjezd z nového a v tuto chvíli dokončovaného obchodního centra. A to do obou směrů, vpravo i vlevo.

V minulých dnech také došlo k otočení jednosměrky v ulici U Vlastního krbu. Už jsme o těchto změnách průběžně informovali minulý týden v Deníku a to v jeho tištěné podobě i v internetové verzi: www.teplicky.denik.cz

Jsou zde značky a také stále probíhají práce na komunikaci, takže je třeba dávat zvýšený pozor.