„Slohové práce na téma životní prostředí ve městě Dubí psali žáci v hodině českého jazyka. Nejlepší práce jsme poslali autorům publikace a některé z nich vyšly,“ řekla Lucie Tuháčková, učitelka ZŠ Dubí 2.

Zprávu o stavu životního prostředí města Dubí má na svědomí Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) včele s Miroslavem Lupačem a Josefem Novákem. Vznikla za podpory Státního fondu životního prostředí.

Hybatelem projektu byla Ladislava Hamrová. „Zpráva poskytuje v první části celostní pohled na životní prostředí města ve všech souvislostech včetně vzájemných vazeb s okolím. V druhé části je zpráva rozdělena na šest částí věnovaných odpadům, kvalitě ovzduší, vodě, hluku, zeleni a ochraně přírody a území. Zpestřením jsou úvahy a kresby žáků,“ sdělila koordinátorka projektů Ladislava Hamrová.

Dubí je mezi prvními třemi městy v Česku, které se do zpracování ucelené zprávy o životním prostředí vrhly. Křtu knihy byl přítomný i starosta Dubí Pípal. „Životní prostředí nám není lhostejné. Jsem rád, že se o něj zajímají i děti. Názory dětí, které napsaly formou slohových prací nebo vyjádřily formou výkresů oceňuji. Mimořádným přínosem této publikace je její srozumitelnost,“ pronesl při křtu starosta Petr Pípal.

Čtenář reportér
Něco se Vám nelíbí na komunální politice? Zažili jste něco výjimečného? Chcete upozornit na nějaký neřešený problém? Máte ideální možnost v rubrice Čtenář reportér. Své příspěvky (možno i foto) posílejte e-mailem na teplicky@denik.cz. Rubrika Čtenář reportér žije v tištěné verzi v Teplickém deníku a i na webu www.teplicky.denik.cz.