„Jedná se o dva prostory v části chodby na 2. a 3. patře objektu. Je zde obviněným umožněn pohyb mimo celu ve vymezeném prostoru chodby, který je od zbytku oddělen mřížemi,“ říká ředitel.

Jde o současný trend, takže nové oddělení ve vazební věznici v Teplicích není v celorepublikovém pohledu žádnou výjimkou. Účelem zřízení oddělení výkonu volné vazby je především zmírnění dopadů věznění a přiblížení se k evropským vězeňským standardům.

Více informací se dočtete v pátečním teplickém deníku.....