Oblast kopíruje celostátní trendy, výrazně nad ostatní kraje ve statistice vyčnívá pouze v kojenecké úmrtnosti. V počtu dětí, které zemřou do jednoho roku, drží Ústecký kraj nelichotivý primát. V kraji zemřelo loni 40 kojenců, z toho deset v okrese Chomutov.
    V regionu také výrazněji víc ubývá žen. V celkovém součtu totiž počet mužů vzrostl o 243 a počet žen klesl o 665. Více žen také Ústecký kraj opouští.
    Nejlidnatějším okresem zůstává Děčínsko, které je zároveň místem, odkud odchází nejvíce lidí po Ústecku. Naopak roste počet obyvatel dvou zemědělských okresů, a to Loun a Litoměřic, které jsou zároveň nejblíže k Praze. To hraje roli zejména při hledání zaměstnání. Řada obyvatel kraje totiž dojíždí do hlavního města za prací.
    V Ústeckém kraji se loni narodilo 8645 dětí, o rok dříve jich bylo 9275. Z loňského sčítání lidu vyplynulo, že Ústecký kraj vede žebříček regionů v podílu dětí do 14 let a naopak má nejmenší podíl obyvatel ve věku 65 let a starších.
    Manželství v regionu v roce 2011 uzavřelo 3447 párů a rozvodů zaznamenaly úřady 2319. Loňské sčítání ukázalo, že za posledních deset let klesl počet i podíl ženatých mužů i vdaných žen, naopak vzrostlo zastoupení svobodných a rozvedených. Jejich podíl je v Ústeckém kraji nejvyšší v porovnání s ostatními regiony.(čtk)


    Stav a pohyb obyvatelstva Ústeckého kraje 2011
    ----------------------------------------------

Okres

Stav k 31.12.2011

Meziroční
    rozdíl

Narození

Zemřelí

Přirozený
    přírůstek

Přírůstek
    stěhováním

Děčín

132.941

-224

1410

1352

58

-282

Chomutov

125.912

-160

1265

1316

-51

-109

Litomě-
    řice

119.091

147

1324

1276

48

99

Louny

86.397

385

917

926

-9

394

Most

114.860

-62

1106

1273

-167

105

Teplice

128.462

-5

1341

1463

-122

117

Ústí n.L.

120.751

-503

1282

1235

47

-550

Kraj celkem

828.414

-422

8645

8841

-196

-226


    zdroj: ČSÚ