Termín pro sázení stromů 27. a 28. října, vždy od 8 do 14 hodin. S postupnou obnovou třešňového sadu na úpatí Doubravské hory začalo město Teplice už v roce 2020. Revitalizace celé plochy o rozloze skoro sedmi hektarů by měla být dokončena v několika etapách do roku 2030.

Zájemci (jednotlivci i skupiny) se můžou závazně přihlásit do 20. října (mailem – nutné na obě adresy: teuschelova@teplice.cz a pillerova@teplice.cz). Do zprávy je nutné uvést, kdo se sázení účastní – jméno nebo označení skupiny – počet lidí, kontaktní telefon a vybraný termín sázení včetně času.

Stromky je možné označit vlastní, kreativně vytvořenou „jmenovkou“ – cedulkou formátu A4 zalaminovanou tak, aby odolala vlivům počasí. Účastníci se na vlastní sázení musí vybavit patřičným náčiním a ochrannými prostředky (lopaty/lopatky/rukavice…).