„Balkon nebo předzahrádka musí být dobře viditelná z veřejných ploch města,“ uvedla Helena Volfová z oddělení životního prostředí. „V každé ze dvou kategorií hodnotíme kromě estetického dojmu i originalitu řešení nebo přínos pro okolí. První tři místa v každé kategorii odměníme finanční částkou od 500 korun do 2 tisíc korun,“ dodala.

Přihláška a podmínky soutěže jsou k dispozici v Bílinském zpravodaji a na odboru stavebního úřadu a životního prostředí.