Hejtmanka kraje Jana Vaňhová společně s generálními řediteli vodárenských společností SVS Ing. Miroslavem Harciníkem a SčVK Ing. Bohdanem Soukupem předali ocenění zástupcům kolektivů tříd základních škol, jejichž práce byly nejúspěšnější.

Soutěž pod názvem „Nakresli mi svou planetu“ byla určena žákům 3. – 5. tříd a jejím cílem bylo zvýšit povědomí dětí o potřebě chránit naši planetu a upozornit je na nebezpečí, kterému je vystavena. Úkolem dětí bylo vypracovat dva obrázky a sepsat krátký příběh. První obrázek znázorňuje nebezpečí, které podle žáků nejvíce ohrožuje Zemi. Druhý obrázek pak způsob, jakým lze toto nebezpečí odvrátit.

Z celkového počtu 42 soutěžních tříd Ústeckého a Libereckého kraje porota vybrala jako nejúspěšnější projekt třídy 5. B, ZŠ Kadaňská, Chomutov pod vedením paní učitelky Mgr. Martiny Novákové. Na druhém místě se umístila třída 4. A, ZŠ Kamenická z Děčína a třetí místo patří 5. A ze základní školy z Oseka. Vzhledem k velmi úspěšným projektům porota udělila i zvláštní ocenění a to třídě 4. A, Masarykovy ZŠ z Krupky.

Vítěz regionálního kola postupuje do kola celostátního. Vyhlášení nejúspěšnějšího projektu z celé ČR proběhne 5. června u příležitosti Světového dne životního prostředí.