Komu tedy letos končí platnost občanského průkazu, měl by se co nejrychleji vydat na úřad. Městské úřady, které budou po novém roce vydávat nové občanky, už teď upozorňují na technická omezení, která plánují ke konci roku. Příčina je jasná: Další změna podoby průkazů.

Omezení v polovině prosince způsobí odstávka elektronického systému, která způsobí přestávku v přijímání žádostí. Úřady nebudou moci zadávat výrobu dokladů a nebudou tedy žádosti o výrobu občanských průkazů přijímat.

Těm, co letos platnost nekončí, mohou zůstat v pohodě. A na žádný úřad se nehrnout. Vyřízení dokladu ponechat až na příští rok.

Proč se to děje?

Od nového roku nabývá účinnosti novela zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů.

Novela zákona stanoví, že občanské průkazy vydané po 1. lednu 2012 budou také vybaveny biometrickými prvky. Ale protože stát nemůže všechny matriční úřady vybavit potřebnou technologií, vydávat „občanky” budou pouze obce tzv. III. typu, tedy u nás Teplice a Bílina.

„Důvodem omezení míst je skutečnost, že občan již nebude vyplňovat žádost a předkládat fotografii. Tyto úkony (vyplnění žádosti a vyfotografování občana) zajistí úředník novou aplikací. Úpravy systému jsou hrazeny ze státního rozpočtu a není v současných finančních možnostech státu vybavit dalších asi 1250 matričních úřadů příslušnou technikou,” vysvětlil důvody omezení Vladimír Řepka z ministerstva vnitra.

Jenomže to se nelíbí zástupcům obcí, podle nichž nyní budou muset lidé z okrajových obcí vážit i desítky kilometrů, aby si nové občanky vyřídili a převzali.

Přichází totiž i další změna: Dosud za ně mohou žádost podat příbuzní a nový občanský průkaz si poté vyzvednout. Od Nového roku se na městský úřad bude muset dostavit každý osobně bez rozdílu.

Co je dobré vědět?

Lidé si přitom budou moci vybrat, zda budou chtít občanku bez čipu, nebo s čipem. Výměna bude zdarma. Pokud si ovšem budou chtít pořídit nový doklad před vypršením platnosti starého, zaplatí za legitimaci bez čipu sto korun, s čipem pak 500 korun. „Prozatím bude čip obsahovat elektronický podpis, následně by občanky mohly sloužit jako kartička pojištěnce. Záleží na příslušných ministerstvech a úřadech, jestli a kdy se k takovému kroku rozhodnou, systém na to připravený bude,” dodal Vladimír Řepka z ministerstva vnitra.

Co se tedy ještě chystá? Od roku 2012 nebudou muset mít lidé v občanských průkazech uvedený rodinný stav, od roku 2017 trvalé bydliště a od roku 2020 rodné číslo.

Takže, pokud nyní zjistíte, že vám končí v prosinci občanka, je lepší si zajít co nejdříve na příslušný váš úřad a vše vyřídit v předstihu. Podle Pavla Válka z teplického magistrátu, vyřizují například na tomto úřadě na úseku občanek v průměru sto žádostí denně.

Nový občanský průkaz by měl platit od 1. ledna 2012. V platnosti budou dva druhy elektronických občanských průkazů s čipem a bez čipu. Stávající občanské průkazy budou v platnosti po dobu v nich uvedenou.

3 Nové průkazy jsou menší, zhruba velikosti kreditní karty, mimo jiné na nich přibude třeba digitální čip, naopak některé údaje z nich do budoucna zmizí.
V první fázi ponese nový průkaz všechny údaje jako dnes, tedy jméno, datum narození a pohlaví.

3 Na zadní straně nově přibude identifikační 2D čip a také nepovinný elektronický čip pro ty, co si za něj připlatí 500 korun navíc. Občan si o to bude moci zažádat. V takovém případě tam zatím v této chvíli bude možné nahrát elektronický podpis.


3 Dalším trendem změny občanského průkazu bude postupné mizení údajů. Zmizí třeba informace o dětech, které budou muset mít už od příštích prázdnin vlastní pas i pro cestování do zemí Evropské unie. Za pět let pak z legitimace zmizí také trvalé bydliště, což úřady zdůvodňují tím, aby si lidé nemuseli měnit průkaz s každým přestěhováním.