Vzhledem k tomu, že už čištění komínů není ze zákona povinné, záleží na každém majiteli domu, jak se k dané situaci postaví.
Hlavně kvůli nedokonalému spalování například vlhkého dřeva v kotlích na dřevo prý bývá podle odborníků komín silně zadehtován a usazeniny se pak mohou snadno vznítit.

Z několikaleté praxe hasičů vyplývá, že počet požárů sazí v komíně má vzrůstající tendenci. Důvodem je především přechod na topení tuhými palivy
Hasiči na Teplicku likvidovali v těchto dnech ohlášený požár sazí v komíně v obci Ohníč - Křemýž. Požár byl zaznamenán v noci.
Majitelé domů by si měli uvědomit, že od komínu mohou vzniknout požáry, pokud jsou u komínu hořlavé látky. Například seno či textil by od komínu měly být vzdáleny nejméně metr.

Komíny v topné sezóně se stávají zdrojem požárů převážně proto, že je zanedbána jejich údržba. Ne všichni také vědí, že komín pro plynová kamna a ten pro topení dřevem není to samé. Mezi nejčastější příčiny požárů od komínů patří technické závady, jako jsou spáry, špatně omítnuté komínové zdivo v půdních prostorech, zazděné trámy a promáčení a rozpad zdiva nevyvložkovaného komína.

Mohou tedy poměrně snadno vzniknout požáry. „Při požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte hasiče a hlavně požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu,“ nabádá mluvčí severočeských hasičů Lukáš Marvan.

Lidé by měli mít na paměti, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo vlastník objektu. Udržovaný komín jim šetří peníze a často zabrání velkému maléru. Také netěsné zaústění kouřovodu do komínového tělesa může díky nekontrolovatelnému uvolňování zplodin způsobit vážné poškození zdraví. Neudržovaný komín zvyšuje i riziko výbuchu kamen. Pravidelné vymetání sazí v komíně a vybírání odpadu by mělo být proto samozřejmostí, stejně jako kontrola jeho technického stavu.