Josef Záda (1923-2002) patřil k nejvýraznějším osobnostem v dějinách Duchcova po roce 1945. Byl jedním ze strůjců „renesance" Duchcova v šedesátých letech a „zachráncem" města před oddolováním. Mezi jeho zásluhy patří zřízení a propagace mezinárodního casanovistického centra v Duchcově, zejména ve spolupráci s profesorem UK Josefem Polišenským a nizozemským badatelem o G. Casanovovi Marcem Leeflangem a s tím související setkání evropských casanovistů v Duchcově v roce 1998. I samotná obnova městského muzea v roce 1994 je z velké části jeho zásluhou, proto je také deska umístěna v průjezdu duchcovského muzea. (kos)