Středoškolští studenti i jejich učitelé se konečně dočkali, státní maturity se odkládají. Koalice se shodla na tom, že dvě povinné části státní maturity, český jazyk a cizí jazyk, se budou konat na jaře 2010. Volitelná zkouška bude o dva roky později. Celou věc musí ještě schválit poslanecká sněmovna.
Maturita nanečisto selhala

Dohodu vládní koalice o odložení státních maturit vítají i střední školy na Teplicku. Argumenty představitelů škol se vzácně shodují, což dokazuje oprávněnost tohoto vládního rozhodnutí. Řadu otázek a velkou vlnu námitek vyvolala nejprve Maturita nanečisto 2007 v režii společnosti Cermat. Vzbudila nespokojenost v ředitelích škol, učitelích a také samotných studentech. Představa, že by státní maturita měla probíhat stejným způsobem jako Maturita nanečisto, učitele i studenty doslova děsila. Špatná organizace, nejasná pravidla, nečekané vysoké finanční náklady a mnohé další nedostatky byly hlavním předmětem kritiky Maturity nanečisto.

Neměla by se měnit pravidla

Jaroslava Turková, ředitelka dubského gymnázia byla nakonec ráda, že projekt maturit nanečisto proběhl: „Dobře, že se ukázalo, že to opravdu nejde. Nelze přece v průběhu hry měnit studentům pravidla.“ Narážela tím na skutečnost, že studenti by se najednou v průběhu studia museli začít připravovat na úplně odlišné požadavky.

Cermat ale jen plní zadání

Přemysl Rosůlek, referent společnosti Cermat pro vztahy s veřejností se k situaci vyjádřil následovně: „Cermat přípravu na novou maturitní zkoušku odvíjí od platného školského zákona z roku 2004. Je tudíž povinností Cermatu připravit novou maturitní zkoušku dle tohoto zadání. Zákon byl schválený v roce 2004, o rok později vyšly Katalogy požadavků k jednotlivým zkouškám a některé z nich byly novelizovány tak, aby žáci o pravidlech věděli minimálně 2 roky předem.“

Nová maturita na starou koncepci

Zástupce ředitele Biskupského gymnázia v Bohosudově Jan Šimek vidí jako nesmysl aplikovat novou maturitu na starou koncepci školského systému. Podle něj se ukázalo, že hlavně obsahově a organizačně to zdaleka ještě není připravené. Podobného názoru je i septimán Ota Berger. „Bál jsem se toho, protože bych se musel připravovat úplně jinak, než jsem za ty roky ze školy zvyklý," říká.