BabyKlokánci podporují rodiny s předčasně narozenými a nemocnými novorozenci, poskytují rodinám emoční a psychologickou podporu, spolupracují s odborníky a medializují danou problematiku formou článků, přednášek a letáčků.

Také organizují prostřednictvím občanského sdružení Zrnka finanční sbírku, z jejíhož výtěžku jsou pořizovány předměty a zařízení na podporu kontaktu mezi matkou (otcem) a dítětem v nemocnici, jako například odsávačky mateřského mléka.

„Nemocniční odsávačka Medela Symphony patří na celosvětovém trhu k nejvýkonnějším a nejšetrnějším. Mateřské mléko není jen výživou, ale obzvláště pro nedonošené či nemocné děti je i lékem. Tyto děti však velmi často mají potíže s kojením, proto jejich matky podporují tvorbu mléka ručním odstříkáváním nebo odsáváním pomocí manuálních či elektrických odsávaček.

Tento dar tedy velmi pomůže matkám v teplické porodnici, které musí z různých důvodů své mléko odsávat a především pomůže dětem, které tak dostanou mateřské mléko, které je stravitelnější a zdravější než mléko umělé. Za dar velmi děkujeme všem dárcům, kteří na transparentní účet Zrnek přispěli," uvedla za dětské oddělení MUDr.Marcela Peremská.

„V teplické porodnici podporujeme přirozený porod, vítáme porodní plány a podporujeme rodiče v co nejtěsnějším a nejranějším kontaktu se svým novorozeným dítětem. Raný kontakt kůže na kůži mezi matkou a novorozencem ihned po porodu je velmi důležitý pro bonding, tedy vzájemné zamilování mezi matkou a jejím dítětem. Toto zamilování a kontakt kůže na kůži má vliv na stabilnější srdeční činnost, lepší dýchání a tedy i lepší poporodní adaptaci novorozence. Od matky získá dítě i zdravé bakterie, které má matka na kůži.

A mnohem lépe se rozbíhá kojení, pokud je dítěti umožněno samopřisátí ihned na porodním sále.

Veškerá měření a vážení by měla počkat až po prvním kojení, dříve se mluvilo o tzv. zlaté hodince, kdy by se nová rodina měla zcela nerušeně seznamovat. Nyní víme, že nemá smysl se omezovat časem, rané poporodní období je neopakovatelné a má pro dítě i rodiče neopakovatelnou hodnotu, vždyť pro právě narozeného človíčka je to celý jeho život!," dodala MUDr. Peremská.

Aby tento neopakovatelný okamžik mohli umožnit i dětem, které se narodí o něco dříve než je běžné, prosí o finanční dary v jakékoliv výši na transparentní účet občanského sdružení Zrnka, pro zakoupení výhřevného modulu na mobilním stojanu.

Tímto tepelným zářičem je možné zahřívat dítě v náruči matky (nejen) po porodu, když nestačí flísová deka. I v případě potřeby krevních odběrů, jiných vyšetření či nutnosti rehabilitace dítěte je možné umístit dítě pod tento výhřevný modul, dítě je dobře zahřáté, neztrácí tak sílu výrobou tepla a lépe tak snáší potřebné vyšetření.

Číslo transparentního účtu občanského sdružení Zrnka je: 3789354060/5500 , variabilní symbol pro nemocnici Teplice je 41150.(re)