Odstávky jsou nutné, aby mohli pracovníci ČEZ Teplárenská zkontrolovat a v nutném případě opravit horkovody a parovody, které dodávají do většiny domácností teplo a teplou vodu.

„Jednotlivé úseky odstavujeme jen na nejkratší dobu, abychom zkontrolovali technický stav zařízení a doplnili ucpávky armatur,“ říká k tomu Pavel Šušák, technický ředitel ČEZ Teplárenská, a. s.
Firma přitom pracuje na nové bezucpávkové technologii, která by umožnila, aby se odstávky konaly vždy až po několika letech. Zavedení je ale záležitostí více než desetiletí.

Poněkud specifické budou letní odstávky na Teplicku. V lokalitách Nová Ves – Bílá Cesta; Novosedlice; Trnovany – Šanov; Keramické závody – Křižíkova ulice a střed města Teplice nejsou pro letošek naplánovány pravidelné letní odstávky. V případě nutných oprav na tepelných napáječích budou odběratelé včas informováni a odstavení bude na dobu nezbytně nutnou.

Dodávka topné páry do napáječů Teplice a Bílina bude po odstavení centrálního parního kolektoru v elektrárně Ledvice přerušena v neděli 15. 8. ve 22.00 hodin a zahájení najíždění parovodu jeho prohříváním začne v sobotu 21. 8. ve 22.00 hodin.
Vzhledem k výstavbě kruhového objezdu na křižovatce ulic Duchcovská – Libušina – Bratislavská, bude v tomto termínu přeložen i parovod s následným propojením tepelného napáječe.