Odvolávají se zároveň veškerá stanovená preventivní opatření.