Výsledkem zavedení technologie bude zkapacitnění zdrojové části. „Občané budou moci, díky těmto změnám, využívat větší objem pitné vody než mohli doposud.“

Současně se zavedením nové technologie proběhne i zvýšení koncentrace vápníku a hořčíku, a to instalací polovypáleného dolomitu.
A čím může beryllium ublížit člověku?

Beryllium a především jeho soli jsou ze zdravotního hlediska velmi rizikové. Jsou jak přímo toxické, tak potenciálně karcinogenní, tedy schopné vyvolat rakovinu nebo alespoň zvýšit riziko jejího výskytu. Vysoká toxicita beryllia je nejspíše způsobena jeho silnými koordinačními schopnostmi, při kterých dokáže vytěsnit hořčík z enzymů . Zvýšený příjem solí beryllia v potravě a vodě způsobuje prokazatelně značné riziko vzniku rakovinného bujení, zní informace z internetové wikipedie. (kos)