V Olympii je AED umístěn na infostánku a jeho obsluha je nejen pro zaměstnance centra velmi jednoduchá. Pomocí dvou elektrod, které se umístí na hrudník postiženého a elektrického výboje dojde k zajištění srdečního rytmu. AED je díky praktickému balení snadno přenosný. Ke správnému použití napomáhá také hlasový průvodce, kterým je přístroj vybaven.

„K postiženému člověku jsme schopni se dostat během 2 minut od nahlášení události na dispečink ostrahy centra, nebo předání informace jakémukoliv zaměstnanci centra, který nás informuje. Kontaktní číslo na dispečink ostrahy je 417 56 90 70, nebo lze samozřejmě kontaktovat linku 155.

Zakoupení AED navazuje na dlouhodobou snahu o zvyšování bezpečnosti v Olympii. Naší snahou není pouze vytlačovat kriminalitu z areálu centra, ale zejména zajistit zdraví zákazníků. Našim přáním je, abychom přístroj nemuseli nikdy použít. V případě, že to bude třeba, pak věřím, že napomůžeme k záchraně lidského života." sdělil nám ředitel obchodního centra, Tomáš Stárek. (re)