Původní program měl celkem 24 bodů, mimo jiné Zrušení Činoherního studia města Ústí nad Labem, p. o., poskytnutí dotace spolku Činoherák Ústí nad Labem či půjčky FK Ústí nad Labem. Hned na začátku ale došlo ke změně programu

10.00 - Zahájení 5. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Labem

10.15 - Program byl pozměněn. Zastupitel Pavel Dufek (ANO 2011) navrhl odvolání primátora Josefa Zikmunda a celé rady. Jeho návrh podpořilo 20 zastupitelů. K pěti lidem z hnutí ANO 2011 se připojili zastupitelé za ČSSD, ODS a UFO. Změnil se také bod rouzhodující o zrušení Činoherního studia města Ústí nad Labem, p. o.

10.20 - Přestávka na 15 minut, po ní sebude hlasovat o odvolání primátora a rady města.

10.35 - Primátor Josef Zikmund označil chování pěti členů ANO, kteří podporují odvolání radních, za neslušné a za porušení koaliční smlouvy. „Opakovaně jsme je vyzývali, aby s námi jednali a řekli, co se jim nelíbí. Naposledy jsme se sešli včera a nikdo z nich nedorazil."

10.38 - Primátor Josef Zikmund čte přehled úspěchů současného vedení. Zdůrazňuje úspory, kterých se podařilo dosáhnout. Mimo jiné zmínil navýšení počtu městských strážníků či podání trestních oznámení na bývalé členy vedení města.

10.40 - Slovo si bere náměstek Martin Hausenblas (PRO! Ústí). "Jde o zradu na voličích," prohlásil na adresu pěti členů hnutí ANO, kteří navrhli odvolání primátora a rady. Na adresu Josefa Matějky prohlásil, že rozhoduje z pozadí. "Jeho styl vládnutí je rozděl a panuj. Nikdy jsme spolu nehovořili a nevedli dialog. Pouze jsme se potkali a pozdravili," uvedl Hausenblas.

10.42 - Martin Hausenblas hodnotí postoje svého hnutí jako takové, které koaliční smlouvu nikdy neporušili. Ostře odsoudil útoky na náměstkyni Janu Bohuňkovou. Poslední dění a postoje hnutí ANO 2011 a zejména tzv. "odpadlíků" označil za skandální.

10.45 - "Jde o dny, pokud se ztratí, toto město bude bito," uvedl Martin Hausenblas s tím, že je připraven okamžitě předat svoji funkci a veškerou agendu svému nástupci. "Město má úžasný potenciál. Nikdy jsem nedělal lepší práci, než tuto a pokud dojde ke změnám, bude mi to opravdu líto," ukončil Hausenblas svůj projev.

10.46 - Dalším řečníkem je náměstkyně Jana Bohuňková (PRO! Ústí). "Je to naprosto nečekané," uvedla k dnešnímu vývoji jednání. Poděkovala svým spolupracovníkům a omluvila se voličům, že se nepodařilo zatím naplnit vše z programu hnutí. Také ona slíbila, že pokud nový náměstek projeví zájem, ráda mu předá veškerou svoji agendu, včetně kontaktů na ministerstvech.

10.49 - Dalším řečníkem byl Radim Bzura (TOP 09), který v krátkém projevu nastínil, že si nedovede představit koalici "odpadlíků" ANO s komunisty, ODS a ČSSD. "Proto ještě nepředbíhejme, že změny jsou již hotové," řekl Bzura. po něm velmi krátce promluvil Jiří Mach (ANO 2011).

10.52 - Hovoří náměstek Martin Mata (ANO 2011). Přiznává, že situaci nečekal a proto nemá dopředu připravenou řeč. Ta byla velmi krátká a emotivní. "Pojďme dál," zakončil Mata svůj projev.

10.55 - Slovo si vzal Milan Krejčí (ANO 2011). Velmi ostře odsoudil jednání "odpadlíků". "Dával jsem svoji funkci spoustu času, včetně sobot a nedělí. Za celých šest měsíců jsem neslyšel od nikoho slovo výtky. Dnešní situace mne velmi mrzí," řekl Krejčí.

10.56 - Následuje příspěvek Pavla Štěpaře (ANO 2011). Ten se zastal práce úředníků, na které se v poslední době valila kritika. "Nebyli jsme schopni vést dialog se svým koaličním partnerem a to je zásadní chyba hnutí ANO," řekl Štěpař. Vyzval zastupitele, aby odpovědně naložili s důvěrou občanů a připojil se k Radimu Bzurovi s opatrným hodnocením a předjímáním nastávajícího hlasování.

10.58 - Krátce vystoupila Ilona Tajchnerová (TOP 09). Na adresu "odpadlíků" pronesla, že si jejich práce v zastupitelstvu v podstatě nevšimla.

11.00 - Vystoupil David Daduč (PRO! Ústí) a přirovnal dnešní pokus k situaci, která nastala v TOP 09 v minulém volebním období.

11.03 - "Žádná další koalice nemůže být horší, než ta, která byla u moci teď. Za dobu od voleb jste neudělali vůbec nic," horlí na adresu stále ještě vládnoucí koalice Pavel Dlouhý (ČSSD). Napadl práci Martina Hausenblaase a také převod 71 milionů pro Činoherní studio. "Mluvili jste o profesionálním přístupu a přitom jste rozvrátili magistrát," prohlásil Dlouhý. Jeho projev je narušován nesouhlasnými výkřiky. "Plány na obří tunel je vrchol. Užiteného idiota pana Pištory jste zneužili při volební kampani proti hazardu. Ještě se za to chválíte," chrlí invektivy Dlouhý. 

11.08 - "Co věta, to lež, občané si udělají názor sami," reaguje primátor Zikmund na předchozí příspěvek.

11.09 - Radim Bzura žádá vysvětlení, koho Pavel Dlouhý mínil kmotry v TOP 09 ve svém příspěvku.

11.10 - Druhý příspěvek Martina Hausenblase začíná výčtem úspěchů. Zaměřuje se na význam vysokorychlostní železnice pro Ústí. "Pracujeme na dopravní koncepci, chceme zklidnit centrum města, vytvořit bulvár z Pařížské a Dlouhé ulice. Bulvár Ústí zcela chybí. Ústí přišlo o Labe, už nejsme Ústí nad Labem ale Ústí u Labe." Dále obhajuje projekt čtyřkilometrového tunelu.

11.15 "Tunel neřeší vůbec nic, zejména ne problematiku Střekova. Jste mistři bulváru a mystiky. Máte plnou pusu vizí a realita žádná," Pavel Dlouhý ve svém druhém příspěvku opět koalici nešetří.

11.18 - "Nemám slov…Pane Dlouhý přestávám si vás vážit," reaguje primátor na předchozí projev a sklízí potlesk.

11.20 - "Každý člověk má právo měnit názor a pan Dlouhý to využil a třeba si ještě vyzvedne přihlášku do hnutí Stop tunelům," glosuje David Daduč vystoupení Pavla Dlouhého.

11.21 - Hlasování o ukončení diskuze na návrh Michaely Vaňkové (ČSSD). Pro bylo 22, proti 7, zdrželo se 8 zastupitelů. Diskuze je ukončena, pouze přihlášený Pavel Štěpař ještě vyzval Pavla Dlouhého o odborné zdůvodnění tvrzení proti projektu tunelu.

11.25 - Pavel Dlouhý chtěl reagovat, primátor mu to neumožnil.

11.26 - Zmatek v jednací síni. Tajemník a primátor licitují, jestli může pokračovat diskuze občanů, když byla diskuze zastupitelů ukončena.

11.29 - Podle Radima Bzury tajemník tentokrát posuzuje situaci jinak, než při předchozích jednáních. "Je opravdu takový problém, aby si zastupitelé vyslechli názory lidí, kteří si vzali dovoelnou, aby se mohli dopoledního jednání zúčastnit?," táže se Bzura.

11.30 - Primátor Josef Zikmund využívá svého práva a dává slovo občanům. První z nich tvrdí, že podle něj je koaliční smlouva neplatná. "Pane primátore, vážím si vás jako chlapa, ale neumíte si dupnout, nedržíte otěže pevně v rukách," končí svůj příspěvek první z diskutujících.  

11.34 - Primátor slíbil, že si tato slova vezme k srdci.

11.35 - Hovoří Dana Kadeřábková, chůva malé Jůlinky Bohuňkové. Vysvětluje, jak fungovala její práce pro magistrát a práce pro dítě náměstkyně. "Ráda ukážu panu Dlouhému svoji pásku, výdělky nepřesáhly osm tisíc. Pane Dlouhý, proč se mi nedíváte do očí? Říkáte lži," pronáší směrem k zastupiteli Dlouhému. Chce slyšet od koho Pavel Dlouhý má informaci, že byla placená jako chůva z magistrátních peněz.

11.37 - Primátor tentokrát Dlouhému slovo uděluje.

11.38 - Dlouhý odpovídá zdlouhavě, ale nepřímo a odvolává se na nemorálnost kolize práce pro magistrát s koukromé práce pro náměstkyni.

11.40 - Následují další vystoupení občanů Ústí nad Labem.

11.43 - Končí diskuze občanů.

11.44 - Jan Eichler čte návrh na usnesení. "Zastupitelstvo odvolává Josefa Zikmunda z funkce primátora, Martina Hausenbalse z funkce první náměstka, Martina Matu z funkce druhého náměstka, Janu Bohuňkovou z funkce třetího náměstka a Pavla Štěpaře, Milana Krejčího a Yvettu Tomkovou jako členy rady," zní návrh usnesení.

11.45 - Nikdo nemá pozměňující návrh.

11.46 - Návrh prošel poměrem hlasů 19 pro, 15 proti, 3 se zdrželi. Primátor i celá rada jsou odvoláni.

11.48 - Josef Zikmund se vzdal vedení dalšího jednání zastupitelstva.

11.50 - Zastupitelé většinově schválili, aby další jednání 5. zastupitelstva vedl Jan Tvrdík (ODS).

12.10 - Po přestávce následovala volba nového vedení města.

12.15 - Primátorkou města 20 hlasy zvolena Věra Nechybová ANO 2011, prvním náměstkem Jiří Madar (UFO), druhým náměstkem Pavel Dufek ANO 2011. Radními jsou dále Yveta Tomková a Renata Zrníková z ANO 2011 a Lukáš Konečný (UFO).

Tím končíme náš on-line přenos. Další průběh zastupitelstva můžete sledovat v přímém přenosu na stránkách magistrátu 

Více čtěte ve čtvrtečním vydání Ústeckého deníku.