O zvláštním počínání duchcovské nemocnice a případu pana Jiráska jsme informovali v teplickém deníku již na začátku listopadu. Omluvný dopis s vysvětlením napsal Bohumilu Jiráskovi sám ředitel duchcovské nemocnice, respektive společnosti Vita, Miroslav Sixta.
V pátek 2. listopadu našel Bohumil Jirásek ve schránce dopis od ošetřujícícho doktora Radovana Baiera, který mu původně operaci v Duchcově sliboval a nakonec neprovedl. V dopise stálo, že se má pan Jirásek dostavit k doktoru Baierovi do ordinace, že mu vyjednal operaci. Ve středu se pak již pacient Jirásek hlásil v teplické nemocnici s tím, že má jít 12. listopadu na operaci.
„Operaci mi prý nakonec zařídil pan doktor Zuna. Propadla mi některá vyšetření, tak jsem musel na internu, na ušní a zubní,“ říká pan Jirásek. Po tom, co jeho dcera obeslala všechny možné instituce včetně ministerstva zdravotnictví, se věc konečně začala hýbat. „Volala mi paní z ministerstva a vysvětlila mi, že nemocnice Duchcov pod ně nespadá,“ říká. Následoval dopis z Krajského úřadu Ústeckého kraje, ve kterém bylo pacientovi, respektive jeho dceři sděleno, že odpověď může očekávat od ředitele společnosti Vita, která provozuje nemocnici v Duchcově. Vysvětlení přišlo. Ředitel Miroslav Sixta se Bohumilu Jiráskovi i jeho rodině omluvil a vysvětlil, jak k celé situaci došlo. Na vině je nejspíš ošetřující lékař Baier. Podobné vysvětlení nám Miroslav Sixta poskytl již k prvnímu článku o případu pana Jiráska.
„Jsem rád, že mě sem do Teplic vzali, jsem tu spokojený,“ sdělil s velkou úlevou pan Jirásek.
SLÍBENÝ DOPIS PANU JIRÁSKOVI, RESPEKTIVE JEHO DCEŘI OD MIROSLAVA SIXTY

Vážená paní Janečková,

Předem mého sdělení se Vám i Vašemu otci omlouvám za způsobené komplikace při léčbě Vašeho otce, nicméně jsem spolu s našimi odpovědnými pracovníky chirurgie přesvědčen, že vznikla-li nějaká újma Vašemu otci, v žádném případě jsme ji nezavinili.
Nemocnice v Duchově nemá klasické ortopedické oddělení, přesto se zde již řadu let provádějí některé ortopedické výkony. Tyto výkony ( m.j. náhrada kyčelního kloubu) jsou prováděny soukromými ortopedy, se kterými máme uzavřenou smlouvu a zejména pravidla, podle kterých společně postupujeme. Vzhledem k tomu, že náhrady kyčelních kloubů jsou všude a ve všech zdravot. Zařízeních přísně plánovány, i my postupujeme podle těchto pravidel. Ošetřující lékař vašeho otce je nedodržel.Pokusím se Vám vysvětlit, v čem spatřuji nedodržení předepsaného postupu a tudíž, proč nemohla být provedena operace Vašeho otce. Pravidlo první – indikace k operačnímu výkonu, tzn. Určení diagnosy specialistou( v tomto případě Dr. Baiera). Není sebemenších pochyb o správnosti diagnosy ze strany ošetřujícího lékaře. Pravidlo druhé – včasné objednání v naší nemocnici, tak bychom připravili lůžko a zejména nutné komponenty k této operaci ( kyčelní kloub). Komponenty potřebné k operaci nejsou v naší nemocnici skladem, ale jsou vždy přiváženy firmou, která materiál dodává. Tento materiál je vždy spotřebován na určitý ortop. výkon. Z toho vyplývá, že pokud si operatér nezajistí tyto komponenty s firmou a pokud předem neupozorní operační oddělení, nelze tento výkon provést. S tímto postupem máme velmi dobré zkušenosti a nenastal případ, že bychom z důvodu nedodání tohoto vybavení nemohli provést operaci. Toto pravidlo bylo bohužel u vašeho otce porušeno a my jsme neměli časový prostor toto vybavení objednat.
Ve stížnosti uvádíte, že jsou v duchcovské nemocnici z finančních důvodů operace totálních endoprotéz zastaveny, a že Váš otec byl Mudr. Baierem ujištěn, že tato operace proběhne.jako většina zdravot. Zařízení máme problémy s pokrytím všech nutných nákladů. Tyto problémy řešíme a ubezpečuji Vás, že se v žádném případě netýkají našich klientů. Je pravdou, že tyto poměrně nákladné operace plánujeme. Ročně se zde provede přibližně 80-90 těchto výkonů. Počet těchto výkonů po dohodě s lékaři ortopedy rozdělíme na jednotlivá pololetí. Pravdo je také, že počet těchto je již na letošní rok vyčerpán. Pravdou je ovšem také fakt, že MUDr. Baier neprovedl tento rok ani jedinou operaci tohoto typu. V červnu jsem mu sdělil, že s ním pro výkony tohoto typu pro letošní rok již nepočítáme. Nechápu tudíž, jak Vám mohl ošetřující lékař podat informaci, že tento výkon provede aniž by se s námi dohodl nebo aniž by nám svůj požadavek na tuto operaci včas oznámil. Závěrem se Vám i Vašemu otci ještě jednou omlouvám za způsobené potíže, nicméně nemohu konstatovat, že Vaši stížnost na naši nemocnici hodnotím jako neoprávněnou.
MUDr. Sixta

JAK TO VŠECHNO ZAČALO aneb první článek o případu Bohumila Jiráska

Na operaci přišel zbytečně

Muž se o zrušení operace dozvěděl až při nástupu do duchcovské nemocnice

Duchcov/ Že mu zrušili operaci endoprotézy, se sedmdesátiletý Bohumil Jirásek dozvěděl až při středečním nástupu do duchcovské nemocnice. „V úterý jsem byl u svého doktora Radovana Baiera a ten o tom ještě nic nevěděl. Když jsem pak ráno přijel nastoupit do nemocnice, dozvěděl jsem se, že totální endoprotézy již nebude duchcovská nemocnice dělat z finančních důvodů,“ popisuje Jirásek.
Miroslav Sixta, ředitel společnosti Vita, která emocnici provozuje vysvětlil, že není pravda, že by se operace endoprotéz nadobro zrušily, pouze se z určitých důvodů teď nemohly uskutečnit.

I přesto, že pan Jirásek v úterý absolvoval předoperační vyšetření, mohl se ve středu sbalit a spolu s dalšími lidmi, kteří měli být operováni, odjet zpět domů. Pacient je překvapen, že o zrušení operace nebyl informován dopředu, stejně tomu bylo i u ostatních pacientů, kteří se ve středu chystali nastoupit do nemocnice.

„ Přijedete, těšíte se, že už to budete mít za sebou, že se vám uleví a najednou tam stojíte…,“ zlobí se s tím, že to má velký dopad na psychiku člověka a méně odolné jedince to může velmi poznamenat. Je zvědavý, jak se vše bude řešit, když pacienti, kterým byla zrušena operace, již podstoupili všechny předoperační vyšetření. A jestli propadnou, jde o nehorázné plýtvání peněz. Miroslav Sixta reaguje na případ pana Jiráska se slovy, že tento pacient neměl být vůbec objednán. „My jsme ho neobjednali, neléčili. Došlo tu k nerespektování určitých pravidel,“ říká a myslí tím, že soukromí ortopedi si prý v nemocnici realizují své plány, i když to není povoleno. Upozorňoval na to lékaře prý již v červnu. Sixta vysvětlil, že nemocnice by mohla operací endoprotéz udělat plno, ale jde o to, že zdravotní pojišťovny hradí jen určitou část. „A každá další navíc je ztrátou, to si dovolit nemůžeme.“

Bohumil Jirásek ale nevěří, že by mu doktor přes toto všechno sliboval operaci. „Doktor mi před 59 dny řekl, abych se připravil na operaci. Proč by mě honil po vyšetřeních, když by věděl, že nemůže zákrok provést. Vždyť mi sám ještě řekl, že se to dozvěděl v ten den, co já,“ přemýšlí Bohumil Jirásek nad celým problémem. O jednání duchcovské nemocnice prý chce informovat i nemocnice v okolí a zdravotní pojišťovnu, kam již volal. Co má tedy teď pan Jirásek dělat?

„Slíbili mi, že se budou snažit to nějak vyřešit,“ říká a věří, že se operace brzy dočká. „Už se těším, až si konečně na pravé botě zavážu tkaničku,“ neztrácí optimismus muž, který dlouhá léta sportoval.
V Duchcovské nemocnici prý již dříve absolvoval operaci a byl s péčí nadmíru spokojený, o to víc ho takový přístup instituce, které tolik věřil, mrzí.
Ortopeda Radovana Baiera, který měl pana Jiráska operovat, se nám včera bohuže nepodařilo sehnat. Jeho vyjádření by jistě také přispělo k vysvětlení celého problému.

Ředitel teplické nemocnice Robert Pelíšek uvedl, že kapacitně je teplická nemocnice schopna vzít pacienty, kterým v Duchcově zrušili operaci. Problém je ale ve finanční náročnosti operace endoprotézy, která musí být plánována s předstihem. Pojišťovny totiž hradí jen určitou část zákroků a operace by tak musely proběhnout na úkor zákroků na jiných odděleních nemocnice.
Ředitel Pelíšek vysvětlil, že na endoprotézy se obecně čeká tři až pět 5 let, čekací doba v teplické nemocnici na tento zákrok je třičtvrtě roku.